Studiecafé

I Gladsaxe har alle SOSU C´s elever mulighed for studiecafé hver onsdag eftermiddag ml. 14.30 og 15.30.

Tilbuddet gælder både i teori- og praktikperioderne, dog skal brug af studiecafeen i praktikperioden altid aftales med praktikvejlederen.

I cafeen er det eleven, der bestemmer, hvad der skal arbejdes med. Det kan f.eks. være:

  • Lektier
  • Opgaveskrivning
  • Skrivning i log-bog
  • Forståelse af faglige tekster

I studiecafeen er der altid undervisere fra forskellige faggrupper til stede som vejledere med særlig fokus på grundfagene dansk i ulige uger og naturfag i lige uger.

I tilfælde af aflysning vil dette fremgå af hjemmesiden.