Specialpædagogisk vejledning

Skolen tilbyder hjælp til elever med særlige behov (f.eks. ordblinde, utrænede læsere og stavere, og to-sprogede).

Sammen med eleven, evt. i forbindelse med en test, finder den specialpædagogiske vejleder ud af, hvilken støtte eleven har brug for.

Det kan f.eks. være:

  • at ansøge om og instruere i brugen af IT hjælpemidler,
  • vejledning i brugen af lydfiler til grundbøgerne,
  • vejledning i brugen af forskellige læsestrategier,
  • hjælp til at strukturere lektielæsningen,
  • hjælp til at finde egnede ekstra undervisningstilbud (f. eks. sprogundervisning eller specialundervisning for ordblinde).

Alle skolens computere er udstyret med programmet CD-ord. CD-ord kan hjælpe dig hvis du har svært ved at læse eller stave. Du kan også gratis downloade programmet på din egen computer:
Se vores Vejledninger til software - CD-ord og IntoWords

De specialpædagogiske vejledere hjælper dig gerne med installation og med at komme i gang med at bruge programmet.

Elever med specifikke problemer kan få bevilget dispensation i forbindelse med eksamen efter samråd med den specialpædagogiske vejleder. Det kan f.eks. være længere forberedelsestid til læsning af ekstemporaltekst i dansk eller oplæsning af teksten.

SOSU C har specialpædagogiske vejledere på alle tre skoleafdelinger.

Brøndby:
Hanne Birk Nielsen

Træffetider Hanne Birk Nielsen, Brøndby:
Mandag & torsdag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag kl. 9.00 - 15.00 (lige uger)

Tlf: 3058 8195
hbn@sosuc.dk

Gladsaxe:
Lone Rosendahl

Træffetider Lone Rosendahl, Gladsaxe:
Tirsdag kl. 8.30 - 14.30 (ulige uger)
Onsdag kl. 8.30 - 14.30


Tlf: 2825 0797
lrc@sosuc.dk 

Herlev:
Hanne Birk Nielsen & Lone Rosendahl

Træffetider Hanne Birk Nielsen, Herlev:
Tirsdag kl. 9.00 - 15.00 (ulige uger)
Onsdag
  kl. 9.00 - 15.00 
Fredag kl. 9.00 - 15.00 (ulige uger)

Tlf: 3058 8195
hbn@sosuc.dk
      
Træffetider Lone Rosendahl, Herlev:
Tirsdag kl. 8.30 - 14.30 (lige uger)

Tlf: 2825 0797
lrc@sosuc.dk