Mentor - støtte og vejledning

Går du på SOSU C, kan en mentor støtte og vejlede dig. Mentorerne er ansat til at støtte dig, så du kan gennemføre din uddannelse og kan hjælpe dig, hvis du har:

  • konflikter med dine elevkammerater/undervisere f.eks. i forbindelse med gruppearbejde
  • svært ved at møde til tiden
  • svært ved at fokusere på din uddannelse
  • har brug for en neutral voksen at snakke med om dine problemer og udfordringer i forhold til din uddannelse

Mentorerne har tavshedspligt og taler ikke med dine undervisere om dig.

SOSU C Brøndby:
Kontaktpersoner: Benjamin Filholt, Mogens Hansen og Vinna Kryger.
Træffetid tirsdag, onsdag og fredag kl. 8.30 - 14.30
Brøndby skoleafdeling, mentorkontor ved lokale 12
Mød op i åbningstiden eller ring 2055 1873

SOSU C Gladsaxe:
Kontaktperson: Anette Mathiesen
Træffetid mandag kl. 9.00 - 15.00
Gladsaxe skoleafdeling, mentorkontor, gang 1, lokale 1-6
Mød op i åbningstiden eller ring 2286 0865