Procedure for afgivelse og behandling af klager

Hvis der er forhold under uddannelsen, som du er utilfreds med og ønsker at klage over, har SOSU C lavet en vejledning til, hvorledes du kan gribe klagen an.

Vi har lavet en skematisk oversigt over klagemuligheder samt en uddybende vejledning. Du kan downloade begge fra siden her.

Love og bekendtgørelser findes på www.retsinformation.dk.