Talentspor

Kan du lide at udfordre dig selv?
Elsker du at lære nyt?
Har du mod på at yde en ekstra indsats?
Har du eventuelt arbejdet inden for området og ønsker at vide mere?

Så kan talentspor på hovedforløbet være noget for dig.

Når du vælger at tage uddannelsen på talentspor, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau.

På talentsporet går du i dybden med faget. Du bliver bedre til at begrunde og evaluere og foreslå nye kreative løsninger. Du får et større overblik og kan kombinere din viden fra de forskellige fag.

Talentspor vil fremgå af dit uddannelsesbevis.

Du skal vælge talentsporet inden du indgår en uddannelsesaftale.

Du kan ikke vælge talentspor til på et senere tidspunkt i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse.

Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1
På social- og sundhedsuddannelsen, trin 1, skal du have følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedssektoren
 • Pleje og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
 • Psykologi og kommunikation
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

På talentspor får du følgende fag på ekspertniveau:

 • Pleje og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats

Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2
På social- og sundhedsuddannelsen, trin 2, skal du have følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Sygepleje
 • Somatisk sygdomslære
 • Psykiatrisk sygdomslære
 • farmakologi og medicinhåndtering
 • Forebyggelse og rehabilitering
 • Sundhedspædagogik og kommunikation

På talentspor får du følgende fag på ekspertniveau:

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Sygepleje
 • Forebyggelse og rehabilitering

Pædagogiske assistentuddannelse
På pædagogisk assistentuddannelse skal du have følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhedsi den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

På talentspor får du følgende fag på ekspertniveau:

 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur