Social- og sundhedshjælper

Hvem
Hovedforløb til social- og sundhedshjælper er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen. Herudover skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.

Varighed
Hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 1 år og 2 måneder.

Uddannelsen består af 17 ugers skoleundervisning og ca. 43 ugers praktik inkl. ferie. Skoleundervisningen foregår på SOSU C i Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen og på plejehjem.

Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge.
Praktikuddannelsen består overvejende af dagvagter, men aften- og nattevagt samt søn- og helligdage kan forekomme.

Du har mulighed for at få tilbudt et individuelt forløb på baggrund af en realkompetetencevurdering.

Formål
Hovedforløb til social- og sundhedshjælper har som overordnet formål, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende kompetenceområde:
Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv indenfor det primærkommunale område.

Temaer og fag
På SOSU C er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen indeholder uddannelsesspecifikke fag, valgfri specialefag og valgfag.

14 uger Udd.spec.fag 1 uge Valgfri udd.spec.fag 2 uger Valgfag


Uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Valgfag 

 • Under udarbejdelse

EUD/EUV
Uddannelsen udbydes som EUD-forløb for unge under 25 år og som EUV-forløb for voksne på 25 år og derover.

EUD - elever under 25 år.
EUD-eleverne skal gennemføre den fulde uddannelse. EUD-elever fra 9./10. klasse starter med grundforløb 1. Øvrige EUD-elever starter med grundforløb 2.

EUV3 - elever på 25 år og derover uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.
EUV3-eleverne skal gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til EUD-forløb for unge, dog uden grundforløb 1.

EUV2 - elever på 25 år eller derover med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.
EUV2-eleverne skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktikuddannelse og et reduceret grundforløb 2.

EUV1 - elever på 25 år eller derover med mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
EUV1-eleverne skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse.