Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper arbejder du på plejecentre, i hjemmeplejen, på dag- og aktivitetscentre.

Social- og sundhedshjælperen bistår borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Social- og sundhedshjælperen er den røde tråd i borgerens liv.

Hovedforløb til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder.