Social- og sundhedsassistent

Hvem
Hovedforløb til social- og sundhedsassistent er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Herudover skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.

Varighed
Hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen har forskellig længde afhængig af, om du er under eller over 25 år.

Hvis du er under 25 år (EUD) eller 25 år og derover og ikke har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse (EUV 3) varer hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen 2 år, 9 måneder og 3 uger.
Uddannelsen består af 48 ugers skoleundervisning og ca. 98 ugers praktik inkl. ferie.

Hvis du er 25 år og derover og har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse varer hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen 2 år, 8 måneder og 2 uger (EUV 2).
Uddannelsen består af 43 ugers skoleundervisning og ca. 98 ugers praktik inkl. ferie.

Hvis du er 25 år og derover og har 2 års relevant erhvervserfaring som defineret af det faglige udvalg PASS, vil din uddannelse udelukkende bestå af skoleundervisning (EUV 1).

Skoleundervisningen foregår på SOSU C i Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen, på plejecentre, på hospitaler og i psykiatrien.

Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge.
Praktikuddannelsen består overvejende af dagvagter, men aften- og nattevagt samt søn- og helligdage kan forekomme.

Du har mulighed for at få tilbudt et individuelt forløb på baggrund af en realkompetencevurdering.

Formål
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende kompetenceområde:
Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Temaer og fag
På SOSU C er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen indeholder uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag.

EUD/EUV 3

34 uger Udd.spec.fag 3 uger Valgfri udd. spec. fag 8 uger Grundfag 3 uger Valgfag


EUV 1/EUV 2

33 uger Udd.spec.fag 2 uge Valgfri udd. spec. fag 6 uger Grundfag 2 uger Valgfag


Uddannelsesspecifikke fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

 Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
 • Social- og sundhedsassistentens rolle ved indlæggelse af borger med demens
 • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til livets afslutning

Grundfag

 • Dansk (C-niveau)
 • Naturfag (C-niveau)
 • Engelsk valgfrit (D eller C-niveau)

Eksempler på valgfag

 • Kost og motion
 • Handicap og seksualitet
 • I praktik på hospital
 • Blod og urinprøver
 • Etik
 • Sundhed og sundhedsfremme

EUD/EUV
Uddannelsen udbydes som EUD-forløb for unge under 25 år og som EUV-forløb for voksne på 25 år og derover.

EUD - elever under 25 år. EUD-eleverne skal gennemføre den fulde uddannelse. EUD-elever fra 9./10. klasse starter med grundforløb 1. Øvrige EUD-elever starter med grundforløb 2.

EUV3 - elever på 25 år og derover uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3-eleverne skal gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til EUD-forløb for unge, dog uden grundforløb 1.

EUV2 - elever på 25 år eller derover med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV2-eleverne skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, med 10 % afkortning af skoleundervisningen på social- og sundhedsassistentuddannelsen, for voksne med praktikuddannelse og et reduceret grundforløb 2.

EUV1 - elever på 25 år eller derover med mindst 2 års relevant erhvervserfaring. EUV1-eleverne skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, med 10 % afkortning af skoleundervisningen på social- og sundhedsassistentuddannelsen, for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse.