Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen.

Lønnen fastsættes i dialog med kommunen eller Region Hovedstaden.

Vær opmærksom på, at for at få voksenelevløn skal du som udgangspunkt opfylde følgende kriterier:

Du skal være minimum 25 år og indenfor de seneste 4 år have mindst ét års relevant erhvervserfaring indenfor pædagogiske pleje- og/eller omsorgsopgaver af voksne med minimum 24 timer i gennemsnit om ugen.

Se FOAs hjemmeside for aktuelle løntakster.

Du skal beregne udgifter til lærebøger og transport.