Karriereveje og videreuddannelse

Som social- og sundhedsassistent kan du søge ansættelse:

  • i hjemmeplejen
  • på plejehjem
  • på sygehuse
  • på psykiatriske institutioner
  • i bofællesskaber for psykisk syge og handicappede

Du kan også søge optagelse på mellemlange videregående social- og sundhedsuddannelser / professionsbacheloruddannelser f.eks. bioanalytiker, ernæring og sundhed, ergoterapeut, farmakonom, fysioterapeut, jordemoder, katastrofe- og risikomanager, psykomotorisk terapeut, pædagog, radiograf, sygeplejerske, socialrådgiver og tandplejer.

Vær opmærksom på, at visse af disse uddannelser kræver supplering af enkelte fag.

Du kan holde dig orienteret om videreuddannelsesmuligheder og eventuelle ændringer af optagelseskrav på diverse uddannelsesportaler bl.a. ug.dk.