Hvordan søger jeg?

Du kan starte på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Andre adgangsveje kan gælde.

Du skal søge praktikplads direkte hos den arbejdsgiver, hvor du ønsker ansættelse som elev.

Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen. Dit valg af ansættelsessted har kun nogen betydning for dit uddannelsesforløb, da praktikpladsfordeling tilrettelægges i et overordnet samarbejde.  Du kommer i praktik i den kommunale hjemmepleje og plejecentre, i psykiatrien, på hospitaler samt en afsluttende praktik i den kommunale hjemmepleje.

Du kan finde ledige praktikpladser på www.praktikpladsen.dk eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune eller Region Hovedstaden.

Du kan se hvilke kommuner SOSU C samarbejder med samt finde links til kommunerne og Region Hovedstaden her.

Du er altid meget velkommen til at kontakte vore uddannelsesvejledere, hvor du kan få personlig og faglig vejledning. Se uddannelsesvejledningens side eller mail direkte til uddannelsesvejledningen på faelles@sosuc.dk.