Autorisation

Der er indført autorisationsordning for social- og sundhedsassistenter.

SOSU C indberetter automatisk de færdiguddannede social- og sundhedsassistenter til Styrelsen for Patientsikkerhed, men du skal selv ansøge om autorisation.

Du finder Styrelsens vejledning til ansøgning om autorisaton til højre på denne side.

Du skal betale et gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed.

FOA's hjemmeside besvarer en række spørgsmål vedr. autorisation. Du kan læse mere her.