RKV som indledende del af uddannelse

Hvis du er over 25 år, starter dit uddannelsesforløb med en realkompetencevurdering.

Individuel vurdering
En realkompetencevurdering er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen.

På baggrund af din ansøgning vurderer SOSU C, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Det kan for eksempel være en afprøvning af dine uformelle og ikke-formelle kompetencer, som du ikke har dokumentation for.

Den yderligere afklaring foretages af undervisere og kan have forskellig form og varighed afhængig af dine forudsætninger. Underviserne vil typisk anvende samtaler, rollespil og tests som afklaringsmetoder/-værktøjer.