Realkompetence-vurdering

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kompetencer. Det vil sige viden og færdigheder, som du har erhvervet ved uddannelse, på arbejdspladsen, på kurser, udlandsophold, frivilligt arbejde, foreningsarbejde mv.

Med værktøjet Mine realkompetencer kan du som uddannelsessøgende selv gennemføre en vejledende kompetencevurdering. Dermed kan du, allerede inden du søger optagelse på en erhvervsuddannelse, få en idé om mulighederne for at få afkortet din uddannelse. Læs mere og prøv værktøjet her.