Portøruddannelse

Portøraspirant
Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du søger en aspirantstilling, ved at henvende dig til de enkelte sygehuse.

Portøruddannelsen varer 12 måneder, og er først og fremmest en praktisk uddannelse. Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen/sygehuset. Den teoretiske del foregår på en portørskole.

Adgangskrav
Der stilles ingen særlige betingelser for at blive portør, men det forventes, at du kan tale og læse dansk samt regne på et rimeligt niveau.  Endvidere kræver kontakten med patienterne, at du er omsorgsfuld og tager hensyn.
Du skal være fyldt 18 år.

Den teoretiske grunduddannelse
Du starter uddannelse lige efter du er blevet ansat. Uddannelsen er opdelt i en grunduddannelse, der består af 6 ugers teori og 6½ måned i praktikken. Begge dele skal gennemføres inden for de første 8 måneder af din ansættelse.

Derefter får du en overbygning, der er bestemt af den funktion, du skal varetage. Der er tre funktionsområder:
Det patientrelaterede område, det tekniske område og gartnerområdet. Overbygningen består af minimum 20 dages teori, og resten af tiden i praktikken.

Tidspunkter og indhold af grunduddannelse og overbygningsuddannelse for det patientrelateret område kan ses i portørpjecen. Den kan downloades ude til højre.

Prøver
Efter det samlede teoriforløb er der en obligatorisk teoretisk prøve, som skal bestås.

Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk praktisk prøve, som også skal bestås.

Uddannelsesbevis
Portørskolen og tjenestestedet udsteder i fællesskab et bevis som portør, til de aspiranter, der har bestået både den praktiske og teoretiske uddannelsen.

Vil du vide mere
Du kan læse mere om portøruddannelsen på portøruddannelsesnævnets hjemmeside: http://www.portoeruddannelse.dk/