RKV - Realkompetencevurdering

Dit uddannelsesforløb på SOSU C indebærer en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kompetencer. Det vil sige viden og færdigheder, som du har erhvervet ved uddannelse, på arbejdspladsen, på kurser, udlandsophold, frivilligt arbejde, foreningsarbejde mv.

Individuel vurdering
En realkompetencevurdering er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen.

På baggrund af din ansøgning vurderer SOSU C, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Det kan for eksempel være en afprøvning af dine uformelle og ikke-formelle kompetencer, som du ikke har dokumentation for.

Den yderligere afklaring foretages af undervisere og kan have forskellig form og varighed afhængig af dine forudsætninger. Underviserne vil typisk anvende samtaler, rollespil og tests som afklaringsmetoder/-værktøjer.

Realkompetencevurderingen kan tilrettelægges som den indledende del af uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at vurderingen regnes som et uddannelsesforsøg – dvs. den koster et ud af tre mulige ”klip” til grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse. Ønsker du alene en realkompetencevurdering, se mere her.

Standardgodskrivning
Det faglige udvalg PASS har endvidere fastsat kriterier for standardgodskrivning.

Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever på pædagogisk assistentuddannelse:

Område Varighed af erfaring Afkortning af praktik
Dagplejen 6-12 mdr. 3 mdr.
Dagplejen 13 mdr. 6 mdr.
Daginstitutioner 6-12 mdr. 3 mdr.
Daginstitutioner 13 mdr. 6 mdr.
Skoleområdet, inkl.  SFO 6-12 mdr. 3 mdr.
Skoleområdet, inkl.  SFO 13 mdr. 6 mdr.
Ungdoms- og fritidsklubber 6-12 mdr. 3 mdr.
Ungdoms- og fritidsklubber 13 mdr. 6 mdr.
Dag- og botilbud for mennesker med funktionsnedsættelse 6-12 mdr. 3 mdr.
Dag- og botilbud for mennesker med funktionsnedsættelse 13 mdr. 6 mdr.


Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra nedenstående arbejdsopgaver og kan dokumentere:

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team


Uddannelse
der giver grundlag for godskrivning for alle elever på pædagogisk assistentuddannelse:

Uddannelse Afkortning af skoleuger Afkortning af praktik
Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 - 2 mdr.
Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 8 6 mdr.
AMU
-Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
-Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
-Børn motorik, sansning og bevægelse 
-Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 Samlet 1,6 uger  -
AMU
-Magt og omsorg
-implementering af handleplaner ifølge serviceloven
-Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet
-Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
-Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Samlet 1,6 uger -

Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste 4 år

Særligt for elever på 25 år og derover gælder, at to års relevant erhvervserfaring udløser godskrivning for grundforløbet og praktikuddannelsen i uddannelsen (EUV 1). 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring inden for minimum et af følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Det er et krav, at ansøger har erfaring fra mindst en af følgende jobfunktioner:

 • pædagogmedhjælper
 • kommunal dagplejer
 • omsorgsmedhjælper
 • ikke-uddannet klubmedarbejder
 • legepladsmedarbejder

og kan dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år.