Om uddannelsen

Hvem
Pædagogisk assistentuddannelse er for dig, der har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Varighed
Hvis du er under 25 år (EUD) eller 25 år og derover og ikke har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse (EUV 3) varer hovedforløbet på pædagogisk assistentuddannelse 2 år og 1,5 måneder.
Uddannelsen består af 47 ugers skoleundervisning og ca. 45 ugers praktik.

Hvis du er 25 år og derover og har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse varer hovedforløbet på pædagogisk assistentuddannelse 2 år (EUV 2).
Uddannelsen består af 42 ugers skoleundervisning og ca. 45 ugers praktik.

Hvis du er 25 år og derover og har 2 års relevant erhvervserfaring som defineret af det faglige udvalg PASS, vil din uddannelse udelukkende bestå af skoleundervisning (EUV 1).

Skoleundervisningen foregår på SOSU C i Brøndby. Praktikuddannelsen foregår overvejende i daginstitutioner.

Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge.

Du har mulighed for at få tilbudt et individuelt forløb på baggrund af en realkompetencevurdering.

Formål
Pædagogisk assistentuddannelse har som overordnet formål, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer, så du kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske arbejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne, herunder målgrupper med særlige behov.

Temaer og fag
På SOSU C er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.

Pædagogisk assistentuddannelse indeholder uddannelsesspecifikke fag, valgfri specialefag, grundfag og valgfag.

EUD/EUV 3

37 uger Udd.spec.fag 3 uger Valgfri specialefag 5 uger Grundfag 2 uger Valgfag


EUV 1/EUV 2

32 uger Udd.spec.fag 3 uger Valgfri specialefag 5 uger Grundfag 2 uger Valgfag


Uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

 Valgfri specialefag

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogisk praksis
 • Naturen som pædagogisk læringsrum
 • Understøttende undervisning
 • Læring og udvikling hos små børn
 • Specialpædagogiske metoder
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
 • Medicin håndtering
 • Netværk og lokal samfund i den pædagogiske praksis

Grundfag

 • Dansk (C-niveau)
 • Samfundsfag (C-niveau)
 • Engelsk valgfrit (E-niveau)

Eksempler på valgfag

 • Under udarbejdelse

EUD/EUV
Uddannelsen udbydes som EUD-forløb for unge under 25 år og som EUV-forløb for voksne på 25 år og derover.

EUD - elever under 25 år. EUD-eleverne skal gennemføre den fulde uddannelse. EUD-elever fra 9./10. klasse starter med grundforløb 1. Øvrige EUD-elever starter med grundforløb 2.

EUV3 - elever på 25 år og derover uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3-eleverne skal gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til EUD-forløb for unge, dog uden grundforløb 1.

EUV2 - elever på 25 år eller derover med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV2-eleverne skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, med 10 % afkortning af skoleundervisningen, for voksne med praktikuddannelse og et reduceret grundforløb 2.

EUV1 - elever på 25 år eller derover med mindst 2 års relevant erhvervserfaring. EUV1-eleverne skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, med 10 % afkortning af skoleundervisningen, for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse.