Karriereveje og videreuddannelse

Som pædagogisk assistent kan du søge arbejde i daginstitutioner, fritidshjem, ungdomsklubber, døgninstitutioner, skoler, og  bo- og væresteder for fysisk og/eller psykisk handicappede.  Listen er ikke udtømmende.

Uddannelsen giver dig direkte adgang til videreuddannelse til pædagog, og hvis du har engelsk på D-niveau har du desuden direkte adgang til at videreuddanne dig til socialrådgiver.

Du kan holde dig orienteret om videreuddannelsesmuligheder og eventuelle ændringer af optagelseskrav på diverse uddannelsesportaler bl.a. ug.dk.