Optagelsesprøve

For at blive optaget på grundforløbet, skal du have bestået både dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau (G-niveau) med et karaktergennemsnit på mindst 02.

Hvis du ikke har bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau eller ikke kan dokumentere dette, har du som ansøger til SOSU C mulighed for at deltage i en optagelsesprøve på SOSU C. Optagelsesprøven er udarbejdet af Ministeriet. Den varer to timer, og den bedømmes bestået/ikke-bestået.

Datoer for næste optagelsesprøver er:

10. april 2019 (dansk og matematik)

Juni/juli 2019 (dansk og matematik)

Forud for hver optagelsesprøve i matematik udbyder SOSU C et 2-dages AMU kursus i grundlæggende faglig regning. Alle ansøgere, som inviteres til en optagelsesprøve i matematik, bliver informeret om deres mulighed for at deltage på dette kursus.

Se en video om optagelsesprøven: