Grundforløb 2 på SOSU C

 • Grundforløb 2 mod social- og sundhedshjælperuddannelse
 • Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelse
 • Grundforløb 2 mod pædagogisk assistentuddannelse 

Hvem
Grundforløb 2 er for dig, som har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller som kommer fra Grundforløb 1.

SOSU C udbyder Grundforløb 2 for unge under 25 år som EUD og for voksne på 25 år og derover som EUV.

Adgangskrav
Du skal have bestået både dansk og matematik på 9. klasses niveau (G-niveau) med et karaktergennemsnit på mindst 02 for at blive optaget på grundforløbet.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau, har du mulighed for at deltage i en optagelsesprøve på SOSU C. Prøven er udarbejdet af Ministeriet. Den varer to timer, og den bedømmes bestået/ikke-bestået.

Næste datoer for optagelsesprøver er:
10. april 2019
Juni/juli 2019

Se en video om optagelsesprøver her.

Forud for hver optagelsesprøve udbyder SOSU C et 2-dages AMU kursus i grundlæggende faglig regning. Alle ansøgere, som inviteres til en optagelsesprøve i matematik, bliver tilbudt kurset.

Særlige adgangskrav til pædagogisk assistentuddannelse
På Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse er der indført adgangsbegrænsning pr. 1. januar 2017.

Ved udvælgelsen af bedst kvalificerede lægges vægt på:

 • Motivation for uddannelsen og lyst til læring
 • Generel viden om forventninger og krav
 • Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om ansøgeren kan tage initiativ til opgaveløsninger
 • Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
 • Samarbejdsevner
 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker

Udvælgelsen sker på baggrund af en vurdering af omfang, formulering og indhold i en skriftlig ansøgning samt en samtale. 

Varighed
Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til 37 timer pr. uge.
Hvis du har relevant erfaring fra arbejdsliv, uddannelse eller lignende kan Grundforløb 2 afkortes.

Formål
Undervisningen på Grundforløb 2 udvikler dine erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer med henblik på at fortsætte på et specifikt hovedforløb.

Temaer og fag
På SOSU C er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.

Temaer på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen

 • Læring på SOSU C
 • Aktivitet og sundhed
 • Et sundt arbejdsliv
 • Omsorg og rehabilitering
 • Velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler
 • Kommunikation som fagligt redskab
 • Fagperson på social- og sundhedsområdet
 • På vej mod social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaer på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

 • Læring på SOSU C
 • Aktivitet og sundhed
 • Et sundt arbejdsliv
 • Omsorg og rehabilitering
 • Velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler
 • Kommunikation som fagligt redskab
 • Fagperson på social- og sundhedsområdet
 • På vej mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

Temaer på Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse

 • Læring på SOSU C
 • Glad og sikker på job
 • Sundhed og trivsel
 • Det pædagogiske arbejde
 • Ud i praksis
 • Institutionen i fremtiden

Grundforløb 2 indeholder et uddannelsesspecifikt fag, grundfag og valgfag.

12 uger Uddannelsesspecifikt fag 4 uger Grundfag 4 uger Valgfag


Uddannelsesspecifikt fag og grundfag på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen

 • Social- og sundhedsområdet
 • Dansk (D eller C-niveau)
 • Naturfag (E-niveau)
 • Engelsk valgfrit (F, E eller D-niveau)

Uddannelsesspecifikt fag og grundfag på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassisetentuddannelsen

 • Social- og sundhedsområdet
 • Dansk (D eller C-niveau)
 • Naturfag (E-niveau)
 • Engelsk valgfrit (F, E eller D-niveau)

Uddannelsesspecifikt fag og grundfag på Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse

 • Pædagogik og trivsel
 • Dansk (D-niveau)
 • Samfundsfag (E-niveau)
 • Idræt (F-niveau)
 • Psykologi (F-niveau)
 • Engelsk valgfrit (F eller E-niveau)

Valgfag

 • Sundhed
 • Identitet og livshistorie
 • Relationsarbejde
 • Faglig formidling

Du skal bestå Grundforløb 2, før du kan fortsætte på et hovedforløb.