Grundforløb 1 på SOSU C

Vi har Grundforløb 1 med følgende fagretninger

 • Mennesker med behov for pleje og støtte (se download til højre)
 • Børn og unges trivsel og udvikling (se download til højre)
 • People & Innovation
 • EUX Velfærd (Hvis du skal på EUX Velfærd, læs mere her )

Hvem
Grundforløb 1 er for dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet folkeskolen inden for det seneste år.

Adgangskrav
Du skal have bestået både dansk og matematik på 9. klasses niveau (G-niveau) med et karaktergennemsnit på mindst 02 for at blive optaget på grundforløbet.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau, har du mulighed for at deltage i en optagelsesprøve på SOSU C. Prøven er udarbejdet af Ministeriet. Den varer to timer, og den bedømmes bestået/ikke-bestået.

Næste dato for optagelsesprøve er:
10. april 2019
Juni/juli 2019

Se en video om optagelsesprøver her.

Forud for hver optagelsesprøve udbyder SOSU C et 2-dages AMU kursus i grundlæggende faglig regning. Alle ansøgere, som inviteres til en optagelsesprøve i matematik, bliver tilbudt kurset.

Varighed
Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til 37 timer pr. uge.

Formål
På Grundforløb 1 får du generelle erhvervsfaglige- og almene kompetencer.
Grundforløb 1 indeholder en løbende afklaring af uddannelsesvalg.
Efter Grundforløb 1 kan du fortsætte på Grundforløb 2 på alle erhvervsuddannelser.

Fagretninger, temaer og fag
På SOSU C er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.

Eksempler på temaer:

 • Min karriere
 • Etik og kommunikation i samarbejde med mennesker
 • Det gode liv
 • Min arbejdsplads
 • Pædagogiske redskaber
 • Pleje og omsorg
 • Fremtidens institution

Temaerne indeholder følgende fag:

12 uger Erhversrettede fag  4 uger Grundfag 4 uger Valgfag

 
Erhvervsrettede fag:

 • Erhvervsintroduktion
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Grundfag:

 • Dansk (E-niveau eller C-niveau)
 • Engelsk valgfrit (F-niveau)

Valgfag:

 • Aktiviteter
 • Kreative udtryksformer
 • Den digitale verden
 • Krop og bevægelse