Grundforløb

Et grundforløb på SOSU C er den indledende del af erhvervsuddannelsernes hovedområde: ”Omsorg, Sundhed og Pædagogik”.

Hvilket Grundforløb skal jeg på?

Grundforløb 1
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet folkeskolen inden for det seneste år, skal du på Grundforløb 1 og herefter Grundforløb 2.

Grundforløb 2 for unge, EUD
Hvis du er under 25 år, og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte på Grundforløb 2.

Grundforløb 2 for voksne, EUV
Hvis du er 25 år og derover, skal du starte på Grundforløb 2.

Når du har afsluttet Grundforløb 2, kan du søge ind på hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse.