Hvis du går i 8. klasse

Introduktionsforløb på SOSU C

På SOSU C tilbyder vi introduktionsforløb til elever i 8. klasse.

Introduktionsforløbene er på enten 1, 2 eller 3 dage.

Du vil på disse forløb få kendskab til uddannelsesmiljøet på skolen og til indholdet i de 2 erhvervsuddannelser (EUD-uddannelser) vi udbyder her, nemlig Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen og Pædagogisk Assistentuddannelse.

Du vil få både teoretisk undervisning og lave praktiske øvelser i f. eks. sengestue, aktivitetsrum, sportshal, køkken og IT-studiecenter.

Har du lyst til at prøve et introduktionsforløb hos os, skal du snakke med vejlederen på din skole, så du kan blive tilmeldt på www.brobygning.net.