Hvis du går 9. eller 10. klasse

Brobygningsforløb på SOSU C

Fra efteråret 2017 vil det være muligt at komme i brobygning på EUX Velfærd.
Kontakt evt. Lonnie Andersen for yderligere oplysninger
M: 2539 3404

På SOSU C tilbyder vi brobygningsforløb til elever i 9. og 10. klasse.

Brobygningsforløbene er sædvanligvis på 3-5 dage.

Du vil på disse forløb få kendskab til uddannelsesmiljøet på skolen og til indholdet i de 3 erhvervsuddannelser (EUD-uddannelser) vi udbyder her, nemlig Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen og Pædagogisk Assistentuddannelse.

Du vil komme til at tale med elever, der allerede går på uddannelserne.

Du vil få både teoretisk undervisning og lave praktiske øvelser i f. eks. sengestue, aktivitetsrum, sportshal, køkken og IT-studiecenter.

Har du lyst til at prøve et brobygningsforløb hos os, skal du snakke med vejlederen på din skole, så du kan blive tilmeldt på www.brobygning.net.