Hvis du er produktionsskoleelev

Kombinationsforløb på SOSU C i Brøndby

SOSU C i Brøndby udbyder kombinationsforløb til elever på produktionsskolerne.

Vi har samarbejde med 17 produktionsskoler i Københavnsområdet.

Vi udbyder både individuelle forløb efter særlig aftale og planlægning med den enkelte elev og dennes produktionsskole samt holdbaserede forløb af typisk 2 ugers varighed.

Der er også mulighed for opstart af individuelle forløb i forbindelse med opstart på vores grundforløb i januar og august.

På forløbene vil du få et indblik i vores uddannelsesmiljø og de 3 uddannelser, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen og Pædagogisk Assistentuddannelse, vi har på uddannelsescentret.

Du vil få undervisning i nogle af de fag, der også undervises i på vores grundforløb.

Der vil indgå meritgivende dele i kombinationsforløbene.

Kontakt din produktionsskole for at høre nærmere.

Der kan oprettes forløb ved efterspørgsel fra produktionsskolerne.

Vil du vide mere om forløbene, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lonnie Andersen på mail: lonnie.andersen@sosuc.dk.