EUX Velfærd

EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du som EUX-elev ved afslutningen af din uddannelse, både har en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, der giver dig adgang til videregående uddannelser. 

Fagretningen EUX Velfærd på SOSU C er starten på dit EUX-forløb inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Forløbet består af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb til enten pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent. 

EUX Velfærd veksler mellem skole- og praktikperioder. Samlet vil EUX-uddannelsen til pædagogisk assistent varer 4 år og EUX-uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 4 år og 7 måneder. 

Se en kort, sjov film om EUX her.

Når du vælger
Er du ambitiøs og målrettet, kan EUX Velfærd være noget for dig. Når du vælger fagretningen EUX Velfærd, uddanner du dig til at arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Du vil gøre en forskel for mennesker, der har brug for dig, og du vil få mulighed at nytænke og udvikle fremtidens velfærd. EUX Velfærd giver dig også mulighed for at søge videreuddannelse på linje med andre studentereksamener.

Du bliver undervist i erhvervsfag samt grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau på grundforløb 1. På grundforløb 2 bliver du undervist i yderligere 3 grundfag på C-niveau. På hovedforløb bliver du undervist i 9 grundfag på C, B og A niveau. 

Undervisningen er tilrettelagt i temaer
I temaerne indgår forskellige faglige områder, der har betydning i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre. Arbejdet stiller fx krav om, at du er god til at samarbejde, og at du ved noget om menneskers udvikling. Derudover handler arbejdet om at kende til faglige områder som fx omsorg, sundhed, pædagogik, kommunikation og IT, aktiviteter, levevilkår og arbejdsmiljø – når du skal arbejde professionelt inden for velfærdsområdet. 

Forskellige arbejdsprocesser
Som EUX-elev træner du både dine studieforberedende kompetencer, og arbejder med praktiske situationer fra erhverv inden for velfærd. 

Du møder forskellige arbejdsprocesser. En del af undervisningen bliver tilrettelagt som gruppearbejde, projektarbejde og casearbejde. På SOSU C har vi fokus på udvikling af et stærkt fagligt og socialt fællesskab blandt eleverne. 

På SOSU C arbejdes der med metoder, der styrker dine innovationskompetencer:

  • Formidlingskompetence
  • Kreative kompetencer
  • Handlingskompetencer
  • Samarbejdskompetencer
  • Navigationskompetencer 

Erhvervsfaglige og studieforberedende kompetencer
Du udvikler erhvervsfaglige og studieforberedende kompetencer, der betyder, at du som EUX-elev kan forholde dig metodisk, analytisk og refleksivt til din egen og andres praksis i din uddannelse og i mødet med borgeren.

Hvordan søger jeg
Du skal søge via optagelse.dk

Vil du høre mere
Kontakt uddannelsesvejledningen på SOSU C telefon: 4322 6060.