Videnscenter for Velfærdsteknologi

Under overskriften ”Mennesker, Velfærd og Teknologi” er Videnscentret for velfærdsteknologi i Østdanmark blevet etableret i et samarbejde mellem SOPU og SOSU C.

Videnscentret arbejder målrettet med pædagogik og digitale muligheder, SOSU-kompetencer og implementering i praksis. 

Videnscentrets formål er at indsamle, fastholde og videreformidle ekspertviden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisning, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

I videncentrets regi foregår der forskellige arrangementer.
Hvis du vil vide mere, finder du information ved at klikke på linket https://videnscenterportalen.dk/vtoe/