Learning lab

SOSU C har to såkaldte´Learning labs´ beliggende på vores skoler i Brøndby og i Herlev.

Learning lab er etableret for at skabe ideelle rammer for praksisnær fordybelse, og er til rådighed for alle elever på SOSU C.

Læs mere om de to learning labs, der supplerer hinanden.