Karaktergennemsnit for Trin 1

Oversigten viser prøver og karaktergennemsnit på social- og sundhedsuddannelsen, trin 1.

Bedømmelserne følger 7-trinsskalaen. 

Uddannelse Hjælper Hjælper Hjælper
Periode for beregning 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.08.2015  01.08.2015-31.07.2016
Gennemsnit af Karakterværdi      
Skolefag Total Total Total
Engelsk 7,2 6,9 6,8
Dansk 7,0 6,5 6,7  
Naturfag 7,4 7,0  7,2
Pleje og dokumentation 7,8 7,5  8,1
Psykologi og kommunikation 7,8 7,3  7,9
Rehabilitering og social- og   sundhedsfaglig indsats 7,7 7,1 7,6
Social- og sundhedssektoren 7,6 7,0  7,6
Arbejdsmiljø og ergonomi 7,0 6,6  7,2
Afslut. Prøve hjælper 9,2 8,8  8,8
Hovedtotal 7,6 7,1