Karaktergennemsnit for Trin 2

Oversigten viser prøver og karaktergennemsnit på social- og sundhedsuddannelsen, trin 2.

Bedømmelserne følger 7-trinsskalaen.

Uddannelse Assistent Assistent Assistent
Periode for beregning

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2015-31.08.2015

01.08.2015-31.07.2016
Gennemsnit   af Karakterværdi      
Skolefag Total Total Total
Engelsk 6,9 7,1 7,5
Dansk 8,0 7,6            7,5 
Naturfag 7,4 7,1  7,2 
Forebyggelse og hehabilitering 8,1 7,8  8,2
Sundhedspædagogik og kommunikation 7,9 7,8  8,1
Sygepleje 8,6 8,1  8,6
Koordinering, kvalitetssikring og dok. 7,9 7,7  7,8
Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 7,9 7,8  7,8
Somatisk sygdomslære og farmakologi 8,1 7,8  8,1
Afsluttende prøve assistent 7,8 8,2  8,5
Hovedtotal 7,9 7,7  8,1