Pædagogisk assistentuddannelse (PAU - Ordinær)

Oversigten viser prøver og karaktergennemsnit på pædagogiske assistentuddannelse.

Bedømmelserne følger 7-trinsskalaen.

Uddannelse PAU, Ordinær PAU, Ordinær PAU, Ordinær
Periode for beregning 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.08.2015 01.08.2015-31.07.2016 
Gennemsnit af Karakterværdi      
Skolefag Total Total  Total
Engelsk 6,7 6,3 6,8
Dansk 7,5 6,9 7,2
Samfundsfag 7,1 6,5  7,1
Afsl. Projekt PAU 9,1 8,0  9,0
Kultur og aktivitet 7,5 6,7 7,9
Sprog, kommunikation og psykologi 7,5 7,1 7,8
Sundhedsfag 8,3 8,0  7,7
Bevægelse og idræt 8,3 7,8 8,5
Pædagogik 8,2 7,6  8,2 
Hovedtotal 7,8 7,2  7,2