Karaktergennemsnit for PAU

Oversigten viser prøver og karaktergennemsnit på pædagogiske assistentuddannelse (GVU).

Bedømmelserne følger 7-trinsskalaen.

Uddannelse PAU, GVU PAU, GVU
Periode for beregning

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2015-31.08.2015

Gennemsnit af Karakterværdi    
Skolefag Total Total 
Engelsk 7,1  8,1
Dansk 8,3 6,7 
Samfundsfag 8,0 6,8 
Afsl. Projekt PAU 9,4 11,0 
Kultur og aktivitet 8,8 9,9 
Sprog, kommunikation og psykologi 9,2 9,9 
Sundhedsfag 9,3 9,2 
Bevægelse og idræt 10,2  10,4
Pædagogik 8,7 9,7 
Hovedtotal 9,0 9,5