Grundforløb

Oversigten viser prøver og karaktergennemsnit på grundforløbene.

Bedømmelserne følger 7-trinsskalaen.

Uddannelse Grundforløb Grundforløb
Periode for beregning 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.08.2015
Gennemsnit   af Karakterværdi    
Skolefag Total Total
Engelsk 6,1 4,8
Dansk 6,0 5,6
Samfundsfag 5,9 6,0
Naturfag 6,0 5,2
Grundforløb PAU 8,2 8,2
Grundforløb Sosu 7,5 7,5
Hovedtotal 6,5 6,5