Elevtrivsel

Engagerede elever
På SOSU C har vi engagerede elever.
Hvis du er elev på SOSU C og ønsker indflydelse i forhold til trivsel og læring, så meld dig til elevrådet eller deltag på elevtopmøder og workshops på din skoleafdeling.
Tilmelding til elevrådet sker via mail til jacob.bro@sosuc.dk

Det starter med dig selv – at du tager ansvar - og at vi gør det sammen!

Trivsel i skolen er alt!
På SOSU C er vi interesseret i at vores elever trives.
Vi tror på, at god trivsel er en forudsætning for læring.
Derfor har skolen nedsat et Trivselsteam i Brøndby.

Eleverne ved hvor skoen trykker
Trivselsteamet arbejder tæt sammen med elevrådet og arrangerer elevtopmøder samt workshops for elever, der ønsker at gøre en forskel og som ønsker indflydelse på SOSU C. På møderne finder trivselsteamet og eleverne sammen ud af, hvordan trivsel og læring kan blive bedre. Eleverne er dem, der bedst ved, ”hvor skoen trykker”.
Det vil sige, at det er eleverne, der ved, hvad der ikke fungerer, og hvad vi skal gøre, for at det er endnu bedre at være elev på SOSU C.
Eleverne er med til at udvikle studiemiljøet på SOSU C.

Trivselsteamet består af følgende ansatte: Fuldtidsmentor, psykolog, specialpædagogisk vejleder, 2 afdelingsledere samt skolens kvalitetskonsulent.

SOSU C har vundet UNDERVISNINGSMILJØPRISEN 2014!
Undervisningsmiljøprisen har SOSU C fået for VIRKELIG at inddrage eleverne i arbejdet med trivsel.
Vi smider ikke blot rundt med fine ord, der bare ender som floskler. Der er handling bag ordene:
Eleverne er med i hele arbejdet, kommer med ideer og har indflydelse på og ansvar for den gode trivsel.
Arbejdet for den gode trivsel er en kontinuerlig proces mellem elever, trivselsteam og andre på SOSU C.

Undervisningsmiljøprisen blev overrakt den 24. marts 2014 af undervisningsminister Christine Antorini i undervisningsministeriet. Ministeren sagde blandt andet:

”Skolen arbejder med elevinddragelse i forhold til deres oplevelser af et godt undervisningsmiljø. Elevrådet har været medarrangør af Elev-topmøde 2013, som blev afsluttet med elevernes ønsker til et godt undervisningsmiljø. Det har efterfølgende resulteret i stillezoner, ”chill-out” rum, renovering af toiletter, fredagscafé, fester mm. Ligeledes er der blevet diskuteret rummelighed, respekt og den gode måde at omgås på. På personalemøder er elevernes ønsker ligeledes blevet diskuteret. Skolen har også afholdt en ”byggeworkshop” omkring en ny til- og ombygning. Både elever og medarbejdere arbejdede med visioner for, hvordan skolen ønskes. Eleverne inddrages også i skolens sundhedspolitik, det lokale uddannelsesudvalg, i samarbejdet med skolens kantine og i skolens bestyrelsesarbejde.”