Elevråd

På SOSU C har vi elevråd. Elevrådene varetager elevernes interesser og kommer med forslag til aktiviteter på skolen.

Blandt elevrådenes medlemmer er der valgt to repræsentanter til SOSU C's bestyrelse og to repræsentanter til Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU).

Elevråd Brøndby
Elevrådet i Brøndby holder møder den første tirsdag i hver måned kl. 10.00.
En mentor deltager i møderne.
Vi deltager i LUU Lokalt Uddannelses Udvalg, SOSU C's bestyrelse, kantineudvalg og fredagscafé. 
Elevrådet har samarbejde med EEO, Erhvervsskolernes ElevrådsOrganisation.

Du kan få indflydelse på flere måder: 
Deltag i elevrådsmøderne eller kom med forslag og input til elevrådet ved at lægge en besked i elevrådspostkassen ved serviceøen.
Kom glad og frisk til elevrådsmøde 1-2 elever pr. klasse

Elevråd Gladsaxe
Elevrådet i Gladsaxe holder møde den første mandag i hver måned kl. 14.00 
En underviser eller uddannelseslederen deltager i møderne. De skriver dagsorden, referater og indkalder til møderne.
Tidligere dagsordner er at finde på Fronter>afdeling Gladsaxe>Fællesrum for elever og ansatte.
Elevrådet har en opslagtstavle ved hovedindgangen, hvor dagsorden, referater og anden information fra elevrådet er at finde. Der er også en postkasse samme sted, du kan bruge eller skrive på: elevraad.sosuc@gmail.com. Alle elever er velkomne med forslag til elevrådet.
Alle elever er også velkomne til elevrådsmøderne. Møderne annonceres på informationsskærmene ved hovedindgangen og gang 4 samt på elevrådets opslagstavle.