Praktikerklæringer

Her kan du se de nyeste praktikerklæringer fra PASS, som bedes returneret til elevens skoleafdeling.

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) anbefaler praktikstederne følgende vedrørende praktikerklæring på Social- og sundhedsuddannelserne og Pædagogisk assistentuddannelse:

Efter afsluttet praktikperiode undervejs i uddannelsesforløbet udfyldes praktikerklæring, vedlagt hjælpeskemaet tilføjet en prosatekst om opfyldelse af mål, og hvad der med fordel kan arbejdes videre med.

Efter afsluttet delpraktik udfyldes hjælpeskemaet tilføjet en prosatekst om opfyldelse af mål, og hvad der med fordel kan arbejdes videre med.

Efter sidste praktikperiode udfyldes praktikerklæringen, uden vedlagt hjælpeskema.

LUU juni 2017

PS. Hvis du har problemer med at åbne praktikerklæringerne, så prøv evt. i Internet Explorer