SOSU C's mission, vision og værdigrundlag

Mission
SOSU C uddanner medarbejdere, som er med i front, når velfærdsopgaver nu og i fremtiden skal løses med fokus på kvalitet og det menneskelige aspekt.

Vision
"Et godt sted at lære og et godt sted at være - i vækst og udvikling"

SOSU C følger med samfundsudviklingen og er med, når uddannelsesmæssige spørgsmål skal stilles og besvares.

SOSU C er en anerkendt aktør og partner i udviklingen og gennemførelsen af uddannelsesmæssige opgaver  lokalt, regionalt og nationalt.

SOSU C er det naturlige valg af uddannelsessted for elever, kursister, studerende, kommuner og region Hovedstaden.

Værdigrundlag
- at styrke det enkelte menneskes ressourcer, for at det kan vokse og få andre til at vokse
- at sætte fokus på menneskers hverdagsliv

I det daglige samarbejde på uddannelsescentret, på alle niveauer og på tværs af niveauer i organisationen, bruges følgende værdibegreber:

- respekt mellem mennesker som forudsætning for at opnå tillid
- samvær som forudsætning for nærvær
- bevidstgørelse som forudsætning for ansvarlighed
- bevidsthed om livssyn som en af forudsætningerne for  oplevelsen af livskvalitet
- refleksion som forudsætning for kvalificering
- aktivitet som forudsætning for kreativitet

På SOSU C arbejder vi med faglighed, fleksibilitet og valgfrihed i uddannelsesplanlægningen og gennemførelsen af uddannelsesforløbene.

Aktørerne i dette samarbejde er elever, medarbejdergrupper, brugere, eksterne samarbejdspartnere og ledere. Grundlaget for ledelse på uddannelsescentret er inspireret af værdibaseret ledelse og den lærende organisation.