Job og uddannelse i Øresundsregionen

Flot evaluering af Job og Uddannelse i Øresundsregionen

Efter tre år med et væld af aktiviteter afsluttes projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen nu officielt den 14. september 2014. Projektet er blevet evalueret undervejs af Oxford Research, som netop også er kommet med deres endelige vurdering af projektet i sin helhed. Evalueringen sammenfatter kort, at projektet har:

  • Skabt bedre og mere kvalificeret jobvejledning på tværs af Øresund
  • Opbygget et værdifuldt beredskab for jobmobilitet, som kan tages i brug, når der opstår ubalancer i arbejdsmarkedet på tværs af sundet
  • Afprøvet praktik på tværs af sundet
  • Gennemført og forankret uddannelsesaktiviteter på tværs af sundet og opbygget netværk på uddannelsesområdet
  • Afprøvet to Øresundsbrancheråd inden for brancherne sygepleje/vård og bygge-anlæg, men erkendt at dette måske ikke er vejen frem netop nu
  • Bidraget til at skabe et bedre overblik over jobmarkedet i Øresundsregionen i form af udviklingen og forankringen af Øresundsbalancen på den nye side Øresunddirekt Partner

Download hele evalueringen til højre på denne side.

Fremtidig hjemmeside: ØresundDirekt


Susanne Thygesen var projektleder frem til december 2013

Susanne Gren var projektleder fra januar 2014

Mail: susanne.gren@sosuc.dk