Internationale projekter

SOSU C deltager løbende i internationale aktiviteter og projekter.

Det er vigtigt for SOSU C at have en international profil og vigtigt at medvirke til at kunne tilbyde vore elever på hovedforløbene mulighed for at tage dele af deres praktiske uddannelse i udlandet.

I øjeblikket er vi bevilget midler fra EU´s Leonardofond til  elev mobilitetsophold i udlandet.

Vi har i samarbejde med vores internationale netværk på de øvrige sosu skoler på Sjælland været så heldige at få bevilget Leonardo midler til at sende elever på praktikophold i en lang række europæiske lande f.eks. Holland, Finland, Belgien, Tyskland.

SOSU C deltager i EU partnerskabsprojekt.

Se mere om internationalisering.