Hashværk er lastværk

Projekt hastværk er lastværk 

Gratis støtte og rådgivning til alle elever på SOSU C Brøndby, som har et forbrug af hash og/eller andre stoffer.

  • Styrer hash dit humør? Har du humørsvingninger? Bliver du ofte vred på andre?
  • Påvirker dit hashforbrug dit engagement og koncentration i skolen?
  • Ryger du hash og kommer du samtidig ofte for sent, og har meget fravær?
  • Er du ofte træt og energiforladt om morgenen, hvis du har røget om aftenen?
  • Ryger du hash, fordi det giver dig ro i krop og tanker?
  • Ryger du hash, fordi vennerne gør det?
  • Tager du andre stoffer?

Hvis du kan svare ja til ét eller flere af ovenstående spørgsmål er det en god idé at kontakte Marie-Louise, og få en indledende samtale. Du kan skrive en mail, sms eller ringe.

Telefon: 61 38 44 82

E-mail: marie.dyhrberg@sosuc.dk

Marie-Louise har tavshedspligt. Hun taler ikke med dine lærere om dig og dit hashforbrug.