Projekter

SOSU C initierer og deltager aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af projekter, der kan vise nye veje og imødekomme nye uddannelsesbehov.

SOSU C ser udviklingsarbejde og projekter som nødvendige tiltag, hvis uddannelserne skal følge med udviklingen. Derfor er SOSU C med til at initiere og deltage i projekter, der har et godt uddannelsesperspektiv, og som kan finansieres på en hensigtsmæssig måde. Det er SOSU C's ønske altid at være med i front, når der opstår muligheder.

Her kan du finde beskrivelser af projekter, som SOSU C deltager i.

Igangværende projekter:

Internationale

Projekt frivillig

Projekt hashværk er lastværk

Afsluttede projekter

Job og  uddannelse i Øresundsregionen

Sundhed på arabisk

Det Erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (UddX)