Lokale uddannelsesudvalg

Lov om Erhvervsuddannelser § 40 stk. 1 fastslår, at hver skole skal nedsætte et eller flere lokale uddannelsesudvalg (LUU) der dækker de uddannelser som skolen udbyder. § 40 stk. 2 beskriver, at udbyderne nedsætter lokale uddannelsesudvalg, paritetisk sammensat af relevante parter modsvarende de parter, der sidder i det faglige udvalg.

SOSU C har nedsat et LUU i henhold til loven.

Loven beskriver, at de faglige udvalg kan overdrage opgaver, som hensigtsmæssigt kan udføres af LUU, til disse udvalg.

LUU har medansvar for kvalitetssikringen af hele uddannelsen og spiller en rolle i vurderingen af, om skolens undervisningstilbud og praktikforløb lever op til uddannelseskravene, som de er formuleret i lovstoffet og uddannelsesordningen jf. nedenfor. 

LUU’s rolle og kompetencer: 

 • Medvirke til implementeringen af ordningen i skole og praktik
 • Godkende fritagelse fra hhv. skole og/eller praktikdele
 • Godkende praktiksteder
 • Udstede retningslinier for tilbagekaldelse af godkendte praktiksteder
 • Behandle tvistighed mellem elev og praktiksted 

LUU's opgaver: 

 • Sammen med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold (lokale uddannelsesplaner LUP)           

LUU's opgaver:

 • Rådgive skolen vedrørende uddannelsen        
 • Virke befordrende for samarbejde mellem skolen og de lokale institutioners/erhvervslivs ønsker og behov     
 • Rådgive skolen og PASS om aktuelle og forventede uddannelsesbehov        
 • Indstille valgfag       
 • Rådgive om forventede udbud af valgfri specialefag

Nøjagtige retningslinier for LUU's arbejde og opgaver kan ses i Lov og Bekendtgørelse for erhvervsuddannelserne, som kan downloades her fra siden.

Lov om bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, især §§ 4, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66g & 66j.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, især §§ 5, 6, 7, 16, 18, 27, 40, 41. 44 § 45.

SOSU C's LUU har nedsat et udvalg for kompetenceudvikling, hvis kommisorium du finder ved at klikke under download.

Møderne ligger typisk i tidsrummet kl. 12.30-15.30   

LUU's planlagt møder for år 2018 er:

UGE  11 – Tirsdag 13/3
UGE  25 – Torsdag 21/6
UGE 37 – Onsdag 12/9
UGE 47 – Fredag 23/11

Se siden Fakta - Love og regler for sidste udgave af love og bekendtgørelser.

Liste over medlemmer af det Lokale Uddannelses Udvalg 2018:

Organisation Arbejdsplads Stilling Navn Funktion
Danske Regioner Region Hovedstaden, Center for HR Uddannelseskonsulent  social- og  sundhedsuddannelsen Malene Ricken Formand
Danske Regioner Herlev Hospital
Region Hovedstaden, 
 Tillidsrepræsentant Kate Blumensaadt Flenting Medlem
3F 3F Storkøbenhavn Faglig sekretær Dea Andersen Medlem
Danske Regioner Region Hovedstaden Psykiatri Uddannelsesansvarlig Solveig Østergård Medlem
Elev  SOSU C     Medlem
FOA - Fag og arbejde Rødovre Kommune Social- og sundhedshjælper Heidi Kelm Jensen Medlem
FOA - Fag og arbejde Social Psykiatrien Social- og sundhedsassistent Susanne Rasmussen Næstformand
FOA - Fag og arbejde LFS-FOA Områdeformand for dagplejen i LFS Majbritt Kronbøl Medlem
FOA - Fag og arbejde FOA Formand PMF afd.1 Dorit Dühring Medlem
FOA - Fag og arbejde Psykiatrisk Center Glostrup Social- og sundhedsassistent Susie Lentz Medlem 
FOA - Fag og arbejde Herlev Kommune  Sygehjælper Vivi Lone Andersen Medlem
KL Rødovre Kommune  Uddannelseskonsulent Jette Tribler  Medlem 
KL Rudersdal Kommune Uddannelseskonsulent Karina Djurhuus Medlem
KL Gladsaxe Kommune  Uddannelsesansvarlig for  PAU Wendy Willum Pedersen Medlem
SOSU C SOSU C Underviser Thorbjørn Thygesen Tilforordnet
SOSU C  SOSU C Uddannelseschef Gitte Brodersen Tilforordnet 
SOSU C  SOSU C Uddannelsesleder Susanne Thygesen Tilforordnet

SOSU C

SOSU C Direktør  Elsebeth Melgaaard Tilforordnet
SOSU C  SOSU C Underviser  Susanne Gren Tilforordnet
SOSU C  SOSU C Uddannelsesleder Pernille Hede Fjellander Sekretær
Privat leverandør     Ledig Medlem