Præsentation

Bestyrelsen ved SOSU C består af 10 medlemmer hvoraf 8 har stemmeret.

Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsen skal fastlægge strategier for SOSU C´s langsigtede virksomhed og udvikling.
Dvs. bestyrelsen er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende love og regler for uddannelsescentrets virke, uddannelsernes indhold, uddannelsescentrets organisation og uddannelsescentrets økonomiske grundlag.
Bestyrelsen skal varetage den overordnede ledelse af SOSU C.

SOSU C´s direktør er sekretær for bestyrelsen.

Hvis du vil læse den fulde ordlyd af vedtægt og forretningsorden for SOSU C´s bestyrelse, så vælg download.