Præsentation

SOSU H har fået ny bestyrelse pr. 1. januar 2019.

Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsen fastlægger strategier for SOSU H´s langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende love og regler for skolens virke, uddannelsernes indhold samt skolens organisation og økonomiske grundlag.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af SOSU H.

SOSU H's direktør er sekretær for bestyrelsen.

Hvis du vil læse den fulde ordlyd af vedtægterne for SOSU H´s bestyrelse, så vælg download.

Vedtægter for SOSU H er offentliggjort d. 19.12.2018. De sidste ændringer til vedtægterne blev besluttet af interimbestyrelsen d. 17.12.2018.
Bestyrelsesmøder for SOSU H i 2019:

d. 4. juni
d. 23.-24. september (seminar)
d. 12. december