Præsentation

SOSU H
I forlængelse af fusionen mellem SOPU og SOSU C er en ny fælles bestyrelse ved at blive konstitueret. 

Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsen skal fastlægge strategier for SOSU H´s langsigtede virksomhed og udvikling.

Dvs. bestyrelsen er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende love og regler for uddannelsescentrets virke, uddannelsernes indhold, uddannelsescentrets organisation og uddannelsescentrets økonomiske grundlag.
Bestyrelsen skal varetage den overordnede ledelse af SOSU H.

SOSU H's direktør er sekretær for bestyrelsen.

Hvis du vil læse den fulde ordlyd af vedtægt for SOSU H´s bestyrelse, så vælg download.

Nye vedtægter for den fusionerede skole SOSU H. er offentliggjort d. 19.12.2018. De sidste ændringer til vedtægterne blev besluttet i interimbestyrelsen d. 17.12.2018.