Velkommen til spændende uddannelser

På billedet er det den helt nye EUX klasse. EUX klassen holder til på Rebslagervej på Nørrebro, hvor de er sammen med elever fra andre erhvervsuddannelser, der også har valgt EUX vejen.

Men sammen med de glade EUX elever, har vi mere end 400 andre nystartede friske elever i Brøndby, Gladsaxe og Herlev.

Elever, der er startet på Grundforløb 1 eller 2 eller hovedforløbene til pædagogisk asssistenter eller SOSU hjælpere og assistenter.

Tillykke med jeres uddannelsesvalg, vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at I får et fantastisk uddannelsesforløb.

Der er brug for jer.

Uddannelser med livskvalitet.