Sundhed på arabisk

Projektet "Sundhed på arabisk" blev afsluttet med et seminar d. 16/1 2014.

Arabisk mad, oplæg fra deltagere og undervisere, inspirationsoplæg om evaluering af projektet og Mangfoldighedsplejehjem i København.

Seminaret indeholdt også refleksionsrunder i grupper.

En spændende dag der blev dokumenteret af tegneren Claus Bekker Jensen, der tegnede en flere meter lang frise som en såkaldt "visuel vision" over dagen.

Projektet har haft til formål at styrke tosprogede elevers faglige og personlige kompetencer ved at tilbyde 30 timers undervisning i kulturformidling, sundhedsbegreber og sundhedsfagligt ordforråd på arabisk.

Læs mere om projektet her.