Studietur til Malmø

Den 14. august 2014 arrangerede SOSU C i Herlev en studietur til Malmø.

Fælles for deltagerne var, at de alle har gennemgået Øresundsvalgfaget som et led i deres uddannelse til social og sundhedsassistenter.

Læs artiklen her.