SOSU C har vundet undervisnings-miljøprisen 2014

Vi er meget glade for og stolte over at have vundet undervisningsmiljøprisen. En slags DM i godt undervisningsmiljø.

Maiken, der er aktiv i elevrådet på SOSU C, har sammen med mentor Jacob, ansøgt om prisen hos Dansk Center for UndervisningsMiljø, DCUM*(læs om DCUM nedenfor). Prisen er på 25.000 kr. 

Vi har ægte elevdemokrati. Ifølge Undervisningsministeriet har vi vundet prisen, fordi vi virkelig inddrager eleverne i trivsel og debatten om et godt undervisningsmiljø.

SOSU C har meget engagerede elever, der søger indflydelse  - og som arbejder for at SOSU C er et godt sted at være og et godt sted at lære.

Undervisningsministeriet: ”Skolen arbejder med elevinddragelse i forhold til deres oplevelser af et godt undervisningsmiljø. Elevrådet har været medarrangør af Elev-topmøde 2013, som blev afsluttet med elevernes ønsker til et godt undervisningsmiljø. Det har efterfølgende resulteret i stillezoner, ”chill-out” rum, renovering af toiletter, fredagscafé, fester mm. Ligeledes er der blevet diskuteret rummelighed, respekt og den gode måde at omgås på. På personalemøder er elevernes ønsker ligeledes blevet diskuteret. Skolen har også afholdt en ”byggeworkshop” omkring en ny til- og ombygning. Både elever og medarbejdere arbejdede med visioner for, hvordan skolen ønskes. Eleverne inddrages også i skolens sundhedspolitik, det lokale uddannelsesudvalg, i samarbejdet med skolens kantine og i skolens bestyrelsesarbejde.”

Prisen blev overrakt af Undervisningsminister Christine Antorini ved en højtidlighed i ministeriet mandag d. 24. marts 2014. Her deltog elever og involverede medarbejdere på vegne af SOSU C.

 

*DCUM er et videnscenter, der skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud.

 

Læs mere på Undervisningsministeriet og DCUM's hjemmesider til højre.