Røgfri skoledag SOSU C Brøndby

Nyt sundhedsprojekt
I perioden 1. august 2018 til 1. januar 2019 deltager SOSU C Brøndby i projekt ”røgfri skoletid” i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed. 

Sidste efterår deltog undervisere og elever på GF1 SOSU C i Brøndby i et pilotprojekt, der danner baggrund for projektet.

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden på SOSU C Brøndby, hverken på eller udenfor matriklen. Røgfri skoletid gælder alle elever, ansatte og gæster på SOSU C Brøndby.

Der er i projektperioden særlige aktiviteter for GF 1 elever og udvalgte GF 2 hold, målrettet trivsel og sundhed. Mentorerne har en særlig opgave i forhold til vejledning af elever, der har behov for hjælp til at håndtere røgfri skoletid.

Er du elev og har brug for hjælp til at håndtere røgfri skoletid, kan du få hjælp hos mentorerne.