Projekt hashværk er lastværk

Projekt hashværk er lastværk er i 2013 iværksat på SOSU C Brøndby i samarbejde med Socialstyrelsen og Brøndby Kommune.

Projektet er et gratis tilbud til unge på SOSU C Brøndby, der har et forbrug af hash og/eller andre stoffer.

Unge med et dagligt forbrug af hash har typisk også andre problemer i deres hverdag. De kan fx have dårlig økonomi, problemer med venner/familie, mangle bolig eller have en oplevelse af at have psykiske problemer stillinger, som er medvirkende til at fastholde dem i deres stofbrug, fordi hashen dulmer og tager fokus væk fra det, der er svært.

Projektet tilbyder at møde de unge på deres uddannelsesinstitution.

De unge tilbydes indledende individuelle samtaler samt et kursus med andre unge ligesindede, hvor målet er, at den enkelte unge:

  • Bliver bedre til at reducere/håndtere forbruget af rusmidler, så rusmidlerne ikke dominerer hverdagen og skolelivet.
  • I højere grad bliver i stand til at mestre sociale og faglige udfordringer

Den rusmiddelorienterede del af indsatsen skal arbejde med at:

  • Få målgruppen til at reflektere over deres forbrug af rusmidler
  • Øge målgruppens viden om fordele/ulemper ved at bruge rusmidler
  • Øge målgruppens erkendelse af at deres forbrug udgør et problem
  • Reducere eller stoppe forbrug af hash hos målgruppen
  • Hjælpe målgruppen til at udvikle mestringsstrategier, som modvirker tilbagefald

Marie-Louise er ansat i projektet for at forebygge, at elever dropper ud af uddannelsen.

Marie-Louise er at træffe på SOSU C Brøndby hver torsdag og alle dage på telefon: 61 38 44 82

eller e-mail: marie.dyhrberg@sosuc.dk