+ Kursus i naturfag for Trin 2 elever

+ Kursus i naturfag er et tilbud til Trin 2 elever om oplæg og fordybelse i en række naturfaglige emner, som bliver kædet sammen med  somatisk/psykiatrisk sygdomslære og farmakologi.

For at flest elever skal have glæde af + kurserne, er de delt op i basalt niveau og avanceret niveau.

Se kursusrækken til højre.